• aferresmarco

PLACE DU PALAIS ROYAL

En motiu de la celebració de la Diada Nacional de l’11 de Setembre de 2012 a la Place du Palais Royal, proposo cobrir l’espai al davant dels cubicles d’exposició i d’escenari amb una coberta tensil suportada per elements provinents de la iconografia Daliniana. Aquests elements consisteixen en unes bases de formigó encofrat amb pneumàtics de camió i que serveixen de recolzament i contrapès dels suports d’una carpa tèxtil impermeable i impresa amb representacions de la seva obra. Les bases de pneumàtics serviran de seient i de suport d’escultures i icones mòbils tot al llarg del perímetre de la Plaça, de tal forma que la percepció de l’esdeveniment sigui completa des de qualsevol punt de l’espai urbà circumdant.

0 views0 comments

Recent Posts

See All