top of page
  • aferresmarco

INFORME

Updated: Mar 31, 2022

En termes generals, la casa està molt millor que no pas m'esperava. M'havia quedat amb la imatge de la volta "capada" per un envà divisori que considero que seria una calamitat conservar. Es pot establir una transparència molt bona des del carrer fins al pati. Heu de pensar que la llum de SW-W és molt important per al confort de la casa i a més, la continuïtat de la volta, la seva alçada us pot assegurar una gran qualitat de vida. Però sobretot, el més important de tot és poder fer entrar la llum dins de la casa, que sigui alegre i ben viva.


Estructuralment, és sòlida i, certament, la façana que dona a pati i totes les estructures plantejades de suport per a safareig i cuina són molt desafortunades i valdria la pena enderrocar-ho i deixar un espai diàfan. No és gens complicat.


A la planta pis, també hi ha una gran alçada. La coberta està molt ben restaurada amb cairats nous. Desconec si està ben aïllada tèrmicament. La coberta de la casa és la façana més importantde cares a les transmissions de calor i fred.


L'alçada de la coberta suggereix poder fer un altell de fusta, com un espai polivalent o de joc per als nens damunt de l'habitació interior i bany que dona a passadís. Potser la llum zenital de la coberta es podria engrandir per donar més vida a aquests espais i de rebot, a través de l'escala fins al centre de la sala.

La casa té moltes possibilitats i és una casa sana amb bons veïns.


A continuació us passo un resum de costos.


La superfície construïda de la planta baixa és de 96 m²

La superfície construïda de la planta primera és de 77 m²

la superfície construïda total és de 173 m²


Si aquesta casa es construís de nou costaria acabada 350.000€+IVA 10%


Considero que està construïda al 50% i, per tant, el cost per acabar-la pot ser d'uns 150.000 a 190.000.€ depenent dels acabats.


Instal·lacions pendents: sanitaris, cablejat, mecanismes, calefacció: 35.000€


Fusteries interiors: 35.000€


Fusteries exteriors: 20.000€


Cuina: 10.000 €


Paleta, guixos, enrajolats, modificacions d'estructura :40.000€


Pintura: 15.000€


IVA 10%


Permís d'obres : aprox.: 2.500€


Honoraris d'arquitecte: 15.000 €+ IVA 21%


Falten costos d'enjardinament, instal·lacions exteriors.

He observat a la cartografia aèria que hi ha un cobert al jardí.

Desconec el seu estat.


Ben cordialment


Josep Ferrés Marcó

arquitecte.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page