top of page
  • aferresmarco

EL VALOR AFEGIT

"Per això caldrà reactivar activitats molt menyspreades perquè aporten poc valor afegit, però, tanmateix, capaces de sostenir llocs de treball d'escassa qualificació (un problema acusat en les economies catalana i espanyola i que demana temps perquè canviï). Per altra banda, caldrà promoure noves inversions privades en sectors que tenen futur, potser vinculats al desenvolupament tecnològic i a la transició energètica. I, al mateix temps, caldrà cooperar tant com es pugui amb empreses que tenen capacitat per anar canviant, com SEAT"

"Nissan com a símptoma" Germà Bel, economista.

4 de juny 2020

El valor afegit és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció.

Obrir, recuperar, conservar espais: Neteja de camins i rieres, millora d'accessibilitat i seguretat. Barreres de protecció de la natura, espais de repòs i contemplació.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page