top of page
  • aferresmarco

CAN MARIO

NEMO PROPHETA IN TERRA

El Planejament Urbanístic que actualment ordena l´Espai de Can Mario i que va ser realitzat fa anys per iniciativa particular amb la idea de convertir-ho en un centre residencial i comercial ha quedat llargament superat a la vista de les iniciatives que han aparegut recentment per situar-hi el Museu del Suro i el Museu de la Fotografia i amb l´adquisició de la Caserna de la Guàrdia Civil i de les naus del Carrer de la Garriga per part de l´Ajuntament.

Ha quedat superat perquè es tracta d´un Planejament pensat exclusivament com un repartiment de volumetries edificades sense cap consideració en vers la resta de la ciutat i això es fa evident observant les fotografies de la maqueta que va encarregar l´Ajuntament


FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3


La Foto nº1 representa com quedaria la relació entre l´Edifici del Museu del Suro i el Bloc d'apartaments al costat. La separació entre les dues façanes és de 7,5 metres!. La situació del Bloc d´apartaments impedeix qualsevol vista des del Centre de Palafrugell a la Plaça interior i compromet seriosament el seu accés peatonal que és més estret que la sortida de l´aparcament soterrat que s´hi preveu!

La foto nº 2 representa una vista de la Plaça de Can Màrio des del Carrer de Begur, amb un bloc d´apartaments (Planta baixa + 4 plantes) situat enmig del Museu del Suro i de la Fotografía. Les rampes d´accés a l´aparcament soterrani i la situació del bloc impedeixen també cap relació de vistes i accessos des de la Ciutat cap a la Plaça.

La foto nº 3 dóna una visió de conjunt de com quedaria l´Espai de Can Màrio. La Planta baixa del Museu del Suro quedaria per sota del nivell de la Plaça interior. Cap relació és possible entre la Plaça i la resta de la Ciutat. Aquest punt de vista és similar al de la portada de la Revista "Can Bech" (Juliol-Setembre 2000). Recordeu que a l´encapçalament hi diu:


"ALLÒ QUE EL GOVERN PLANIFICA, ES FA"


Que Déu ens empari!

Aprofitant les darreres energies que ens dóna l´estimació per Palafrugell, ens ha semblat oportú contestar aquestes previsions amb l´esperança de poder reconduïr el Planejament cap a una idea que permeti integrar millor els Espais de Can Mario amb la resta de la ciutat:


FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3


L'adquisició de la Caserna de la Guàrdia Civil ha de permetre desplaçar l'edificabilitat prevista a tocar del Museu del Suro i millorar l'accessibilitat i vistes de la Plaça de la Torre de l´Aigua cap al Centre de Palafrugell. La desaparició de l'aparcament al costat de l´Esglèsia i la recuperació d'aquest espai com una Plaça donarà lloc a una nova relació de circulacions peatonals al Centre de Palafrugell, serà un contrapés de Plaça Nova i es pot arribar a comunicar peatonalment amb el Nou Centre Cultural del Can Màrio a través d'una passera per sobre del Carrer Pi i Margall. FOTO 1

L'accessibilitat amb vehicles particulars i Autocars al nou Centre Cultural format pel Museu del Suro i el Museu de la Fotografía només pot ser des del Carrer de Begur i és precisament entre els Edificis de Can Ganxó i el Tester Oest de l'Edifici de la "L" on cal resoldre els espais de parada d´autobusos i la rampa d´accés a l´aparcament soterrani. L'Edifici d'habitatges previst entre aquests dos edificis i la posició de la rampa d´accés a l´aparcament soterrani impedeixen aquestes relacions d´accessibilitat. Cal desplaçar l´Edificabilitat Privada prevista en aquest indret cap a la banda sud de la Plaça aprofitant les noves possibilitats que ofereix el solar de la Caserna de la Guàrdia Civil. FOTO 2.

La solució urbanística de la Plaça interior que resulta a Can Mario ha de servir per posar en relació els dos Museus previstos, ha de contenir nous edificis coherents amb la monumentalitat i l´Escala dels que existeixen i que seran una garantia per a la vida quotidiana al Centre de la Ciutat. La Plaça ha d´actuar com a punt de connexió i referent visual del Centre de Palafrugell amb la resta de barris i per això caldrà resoldre la seva futura connexió amb el que queda pendent de desenvolupar al Carrer de la Lluna. Caldrà resoldre les entrades i sortides de l´aparcament soterrani sense interferir amb les zones de parada i finalment caldrà que quedi garantida la seva funció de referent visual dins d´un Palafrugell, fins avui abandonat. FOTO 3


Josep Ferrés i Marcó, arquitecte


Nota:

Aquest treball ha estat realitzat en col.laboració amb Anna Sabrià i Benito

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page