top of page
  • aferresmarco

BASSA D'AIGUA A PALAFRUGELL


Als jardins de Luxemburg de París hi ha una gran bassa-font que es fa servir els dissabtes per fer-hi passejar petits velers. Hi participen nens d'edats compreses entre els 3 i els 10 anys acompanyats dels seus pares. Això ens dóna la idea de situar una bassa de 16x14 a la plaça de Can Mario que pot ajudar a donar un major interès a aquest espai ja que aquesta instal·lació és compatible amb les instal·lacions d’aigua sota la torre-dipòsit i està a redors de turbulències de vent.

Els petits velers són molt lleugers i disposen d’una quilla llastrada que els impedeix bolcar i poden ser fabricats i reparats per Artesania Ferrer de Mont-ras.


Les dimensions de la bassa són arbitràries i estan preses a partir del forat existent damunt de les peixateries per ajudar a dimensionar l’espai. És important que els nens puguin voltar la bassa per controlar els vaixells.

La bassa estaria fabricada per una làmina de PVC (liner) damunt d’una bassa anivellada. La fondària seria inferior a 30 cm que és aproximadament el calat màxim dels vaixells de ràdio-control perquè també hi fossin compatibles. La bassa seria fàcilment desmuntable igual com passa amb la pista de gel.

Palafrugell, 28 de Setembre de 2014

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page