Porta dels Països Catalans

Proposta pel projecte de la Porta dels Països Catalans

1992