Mesquita de Palafrugell

Equpament de culte - Mesquita

Pafrugell

2015

Muntatge coberta

Muntatge cúpula