Escola de música de Sant Feliu de Guíxols

Equpament escolar 

Sant Feliu de Guíxols

2009