Escola Barceló i Mates

Equpament escolar

Palafrgell

2011