Habitatges del barri del Pi verd

Concurs habitatges de protecció oficial

Palafrugell

2002