Casa en el barri de Canyelles

Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Mont-ras

2003