Carrer Torre Jonama

Proposta de millora de l'encreuament entre els Carrers Torres Jonama i Clavé

Palafrugell

2004