Mesquita

Un dels aspectes que més crida l’atenció de tots els monuments arquitectònics islàmics és el seu interès prioritari en l’espai tancat, en l’interior com a contraposició a l’exterior, a la façana o a l’articulació general exterior de l’edifici.

Passeig de llafranc

La remodelació parcial del passeig de Llafranc qu ara s'aprova inicialment es limita a proposar la pavimentació d'un sector entre la platja i la façana dels edificis del passeig.

Consell per l'estudiant

Per més que es digui que el coneixement universitari tendeix a la especialització, sempre caldran persones que adquireixin  la capacitat de connectar els diversos nivells de coneixement a través de l’abstracció, l’anàlisi  i  sobretot,  la síntesi.

Dins la vila

El Centre de Palafrugell es situa damunt d’un turó en forma d’“esquena d’ase” limitant al Nord pel carrer dels Valls, al sud per la Plaça Nova i un espai de “saló urbà” que mai ha tingut popularment un nom precís i que posa en relació els carrers de Pi i Margall i Cavallers que flanquegen el Centre a Est i Oest respectivament. 

Petita memòria

No es tracta d’un projecte d’aquells que a primera vista fan caure de clatell. Precisament el que s’ha pretés és ben al contrari, passar desapercebut.

Cases bioclimàtiques

Caminant per la banda sud de les Gavarres podem veure nombrosos afloraments  granítics formant “construccions megalítiques” on es troben restes arqueològiques que demostren que antigament havien servit de refugi i lloc d’enterrament.

Torre Jonama

El Carrer de Torres Jonama és indiscutiblement l’eix principal d’accés al Centre de Palafrugell. 

Bassa d'aigua 

Als jardins de Luxemburg de París hi ha una gran bassa-font que es fa servir els dissabtes per fer-hi passejar petits velers. 

Can Mario

L'Espai de Can Mario i que va ser realitzat fa anys per iniciativa particular amb la idea de convertir-ho en un centre residencial i comercial.

Memòria i paisatge

Partim de la idea que el nostre coneixement està basat en aquelles coses que recordem, considerant que els elements del paisatge formen part dels nostres records en un instant concret.

Le voisin comme inconnu

Mon  apport à  cette convention consiste  à  parler   DU  "POIDS DES  AUTRES"  et de l' architecture comme  outil complexe pour  le rendre plus  léger.

La resta és negoci

En la majoria dels casos, no cal sortir al carrer per adonar-se que l’arquitectura és un negoci o en tot cas, un lloc de refugi per a l’inversió de capitals. Quan la borsa baixa i els bancs no donen ni cinc a les rendes que s’hi dipositen, la tendència consisteix en invertir en la compra de sòl.

Arquitectura islàmica

He pogut resoldre la composició de la Mesquita de Palafrugell gràcies a l’aplicació d’aquests conceptes, l’adaptació dels espais interiors i exteriors al compliment de la litúrgia i partint de les descripcions coràniques.

Concurs ceràmic

A la Bisbal hi ha un drac que viu enfilat a la gran Magnòlia. Les escates que cobreixen la seva cua i espatlla són games de colors verdosos i la seva panxa és marró tirant a vermell, com les fulles de la magnòlia. 

Sortida de la caverna

L’arquitectura moderna és sinònim d’innovació tecnològica.

Barri del Pi Verd

El solar a on es situa el projecte es troba al límit sud del Sector d’Urbanització d’el Piverd i enllaça a l’Est amb una banda edificada que es preveu que tingui una alçada de planta baixa i pis (7m) i a l’Oest, amb una altra banda edificada de Planta Baixa i tres pisos (13 m).

Ajuntament Palafrugell

Can Bech  és  una  masia. Té  l’ estructura d’ una  masia  disfressada amb  elements prefabricats d’un classicisme adobat amb criteris i elements de composició Shinkeliana que s’adapten  perfectament  a l’estructura dels carrers i del parcel.lari.

Sala Vall-llobrega

L’espai polivalent ha de poder quedar cobert i tancat i ser utilitzable a la fi de la primera fase, mantenint la suficient ventilació natural per no haver d'instal·lar exutoris. 

Sant Pere de Rodes

Totes les intervencions de consolidació i restauració de les construccions que formen el Monestir de Sant Pere de Rodes han estat orientades en base a la idea de recuperar la seva arquitectura romànica.

Punta d'es Blanc

Dins de la xarxa de carrers i vials que donen accés al mar, el Carrer de la Punta d’en Blanc forma part d’una 

anella que penja de l’extrem sud de l’autovia de Palafrugell, entre Llafranc i Calella

The pearl Qatar

This ante project for a Yacht Club represents the refurbishment of the 1st 2nd floor and terrace of a building occupying the plot nº 18 at the Pearl Marina in Doha.

Palace du Palais royal

A l’ occasion de la celebrationcde la Diada de National de l’ 11 Septembre de 2012 sur  la Place du Palais Royal,